fbpx
E-DZIENNIK-LOGO

Po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany/a na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatnowotarski, gdzie uzyskasz możliwość zalogowania (przycisk “zaloguj się”) do e-dziennika prowadzonego przez Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia w Nowym Sączu.

Wskazana strona prowadzona jest przez firmę: VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która działa w imieniu i na zlecenie naszej Szkoły. Wskazana firma nie może wykorzystywać danych osobowych do własnych celów.  Klikając w zieloną kłódkę w przeglądarce przy adresie strony www możesz zweryfikować czy jest to na pewno strona prowadzona przez tę firmę. Administratorem danych przetwarzanych poprzez e-dziennik jest Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia w Nowym Sączu.

 

Dane będą przetwarzane przez szkołę wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem e-dziennika. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskasz w Szkole przy tworzeniu konta w e-dzienniku.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje osobie, której dane są przetwarzane szereg praw: dostępu do danych, sprostowania danych, usuwania danych, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu czy przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochro Danych Osobowych. Więcej informacji możesz uzyskać w sekretariacie Szkoły do której aplikujesz a także pod mailem: info@szkolybranzowe.edu.pl.