fbpx

Stolarz

Stolarz
to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz.

Stolarz
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Najważniejsze zadania stolarza to wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych używanych
w budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych) wykonywanie i konserwacja mebli zwykłych oraz ozdobnych wykonywanie i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego użytku (np. ramy do obrazów, instrumenty muzyczne) odnawianie i konserwacja drewnianych antyków.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B

2) Kurs mechanika motocyklowego

3) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

4)Kursy operatora koparko- ładowarki

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Osoby kształcące się w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych  pracę znajdą
w firmach remontowo-budowlanych, przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych, firmach zarządzających nieruchomościami. Oraz można otworzyć własną działalność gospodarczą w branży hydraulicznej.
Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia zdobycie drugiego zawodu pokrewnego oraz maturyLiceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury.Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych
Wykaz przedmiotów zawodowych * Technologia i materiałoznawstwo
* Rysunek zawodowy
* Podstawy działalności gospodarczej
* Język obcy zawodowy