fbpx

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I st.
im. św. Jana Pawła II
ul. Sobieskiego 78
34-480 Jabłonka

Email

sekretariat@bsw.szkolybranzowe.edu.pl
dyrektor@bsw.szkolybranzowe.edu.pl
zastepcadytektora@bsw.szkolybranzowe.edu.pl

Telefon

(18) 264 21 50

Administratorem danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem w/w danych kontaktowych jest Branżowa Szkoła Wielozawodowa I st. im. św. Jana Pawła II w Jabłonce . Uzyskane informacje będą wykorzystane wyłącznie w ramach realizacji zadań szkoły, w tym weryfikacji tożsamości osoby kontaktującej się z nami, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Więcej informacji zob. zakładka RODO.

Nasza lokalizacja