fbpx


 Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia
im. św. Jana Pawła II w Jabłonce

KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

 • Kucharz – cykl 3 letni
 • Cieśla-cykl 3 letni
 • Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych –cykl 3 letni
 • Stolarz- cykl 3 letni
 • Sprzedawca – cykl 3 letni
 • Mechanik pojazdów samochodowych – cykl 3 letni
 • Murarz-Tynkarz –cykl 3 letni
 • Fryzjer – cykl 3 letni
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych- cykl 3 letni
 • Cukiernik- cykl 3 letni
 • Ślusarz- cykl 3 letni
 • Złotnik-Jubiler – cykl 3 letni
 • Inne w zależności od potrzeb rynku

Dodatkowo uczniowie mogą poszerzyć swoje kwalifikacje uczestnicząc w następujących kursach dodatkowych:
– kurs operatora koparko – ładowarki
– kurs kosmetyczny z elementami wizażu
– kurs kelner – barman
– kurs operatora wózków widłowych
– kurs cukiernika
– kurs spawania
– kurs mechanik motocyklowy
– kurs prawa jazdy kat. B- częściowo odpłatny ( opłata tylko 700 zł.) osoby które mają świadectwo z czerwonym paskiem ten kurs mają za darmo
– kurs carving’u

ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA IM.ŚW. JANA PAWŁA II
W JABŁONCE JEST SZKOŁĄ NIEPUBLICZNAPOSIADAJĄCĄ UPRAWNIA SZKOŁY PUBLICZNEJSZKOŁA JEST BEZPŁATNA.
Nauka odbywa się w porze dziennej na tych samych zasadach co w szkołach państwowych.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła w procesie nauczania i wychowania kieruje się chrześcijańskim systemem wartości i za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

W trakcie nauki uczniowie naszej szkoły mogą dodatkowo ukończyć kurs prawo jazdy
w naszym szkolnym ośrodku lub skorzystać z innych kursów i szkoleń.

– uczniowie posiadają status pracownika młodocianego tj. otrzymują wynagrodzenie
i odprowadzane są wszystkie składki do ZUS

– istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania i  wyżywienia w internacie znajdującym się w budynku CKiW OHP, w którym prowadzone są zajęcia edukacyjne

– wszystkim uczniom szkoła gwarantuje praktykę w warsztatach szkoleniowo – produkcyjnych ohp i u pracodawców

– po zakończeniu edukacji uczniowie mogą zdawać egzamin przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

– w trakcie edukacji realizowane są programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego