fbpx

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I st.

im. św. Jana Pawła II w Jabłonce

Kształci w zawodach:

 • Kucharz – cykl 3 letni

 • Cieśla- cykl 3 letni

 • Elektryk-cykl 3letni

 • Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych –cykl 3 letni

 • Stolarz- cykl 3 letni

 • Sprzedawca – cykl 3 letni

 • Mechanik pojazdów samochodowych – cykl 3 letni

 •  Murarz-Tynkarz – cykl 3 letni

 • Fryzjer – cykl 3 letni

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych – cykl 3 letni

 • Cukiernik – cykl 3 letni

 • Ślusarz – cykl 3 letni

 • Złotnik-Jubiler – cykl 3 letni

 • Inne w zależności od potrzeb rynku

 

 

Fryzjer to kierunek dla tych, którzy chcą poznać tajniki fryzjerstwa, stylistyki i wizażu. Szkoła zapewnia szkolenie teoretyczne jak i praktyczne. W trakcie nauki młodzież otrzymuje wynagrodzenie za praktyki. Nauka trwa 3 lata.
Patronką fryzjerów jest Maria Magdalena.

Fryzjer
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Kierunek proponowany głównie osobą, które interesują się modą, urodą stylizacją i wizażem.
Dla tych którzy chcieliby w przyszłości pracować
w zawodzie fryzjerki, fryzjera. Nie jest to zawód wyłącznie zarezerwowany dla kobiet, również mężczyźni sprawdzają się w tym zawodzie.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B

2) Kurs kosmetyczka z elementami wizażu

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Praca w zakładach fryzjerskich w charakterze fryzjerki, fryzjera.

 Praca przy sprzedaży kosmetyków i materiałów fryzjerskich.

 Własna działalność gospodarcza w branży fryzjersko kosmetycznej – prowadzenie zakładu fryzjerskiego, salonu urody, lub sklepu kosmetycznego i z materiałami fryzjerskimi.

Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II  stopnia zdobycie pokrewnego zawodu oraz matury
Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych  – uzyskanie matury.

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych *Podstawy fryzjerstwa
*Techniki fryzjerskie
*Zarządzanie salonem fryzjerskim
*Język obcy w zawodzie

 

 

Kucharz to zawód dla tych którzy lubią nie tyle jeść ale też gotować. W branży gastronomicznej wciąż brakuje fachowców.
Po tym kierunku można pracować
w restauracjach, barach, fastfoodach, stołówkach i w hotelach. Nauka trwa 3 lata,
a w trakcie jej trwania uczniowie otrzymują wynagrodzenie za praktykę. Istnieje możliwość ukończenia dodatkowych kursów np. kelner-barman, cukiernik ,carving lub inne.
Patronem kucharzy jest św. Wawrzyniec.

Kucharz
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Kierunek proponowany głównie osobą ze smykałką do gotowania i gastronomi. Uczniowie na tym kierunku zarówno u pracodawców, jak i w naszych własnych pracowniach, kuchniach, stołówkach mogą zdobywać umiejętności i doświadczenia kulinarne. Dobry kucharz jest w cenie złota i bez problemów znajdzie pracę.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Sporządzanie potraw i napojów
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B

2) Kurs kelner-barman

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Praca w zakładach i placówkach gastronomicznych: stołówkach, barach, restauracjach, fastfoodach, pizzeriach itp. Własna działalność gastronomiczna.
Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia zdobycie drugiego  pokrewnego zawodu oraz  matury

 Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury.Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych
Wykaz przedmiotów zawodowych *Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa
w gastronomii

*Działalność gospodarcza w gastronomii
*Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
*Język obcy zawodowy

 

 

Mechanik pojazdów samochodowych to zawód dla tych którzy mają smykałkę techniczną, nie boją się ubrudzić a ich pasją są samochody i motoryzacja. Wciąż przybywa nowych i używanych samochodów wymagających napraw i konserwacji. Dobry mechanik nie ma problemów ze znalezieniem pracy. W trakcie nauki młodzież może zrobić prawa jazdy, kurs operatora koparko-ładowarki kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych) jak i kurs spawania metodą MAG. Nauka trwa 3 lata. W trakcie nauki młodzież otrzymuje wynagrodzenie za praktyki. Patron mechaników pojazdów samochodowych Św. Rafał Kalinowski

Mechanik Pojazdów Samochodowych
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Kierunek proponowany głównie gimnazjalistom ze smykałką do majsterkowania i zainteresowaniami motoryzacją. Dla uczniów którzy chcą zostać mechanikami samochodowymi lub realizować swoje zainteresowania
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B

2) Kurs mechanika motocyklowego

3) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

4) Kurs operatora koparko- ładowarki

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Praca w zakładach naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.

Praca w branży samochodowej.

Praca przy sprzedaży samochodów lub części samochodowych.

Własna działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej np. naprawa samochodów, wulkanizacja, sklep motoryzacyjny itp.

Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia zdobycie drugiego zawodu pokrewnego oraz maturyLiceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury.

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych *Bezpieczeństwo pracy
*Technologia mechaniczna
*Przepisy ruchu drogowego
*Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
*Diagnostyka pojazdów samochodowych
*Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
*Język obcy zawodowy

 

 

Murarz Tynkarz  to kierunek związany z budowlanką, a więc przyszłościowy. W zawodzie tym najłatwiej o prace i dobre zarobki. Nauka trwa 3 lata a uczniowie otrzymują wynagrodzenie za praktykę.
Patronem jest św. Jan Chrzciciel

Murarz – Tynkarz
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Kierunek proponowany głównie osobą ze smykałką do majsterkowania i nie bojących się ciężkiej pracy. Murarz Tynkarz  to zawód obecnie bardzo poszukiwany i relatywnie dobrze opłacany.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B

2) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

3) Kursy operatora koparko-ładowarki

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Praca w branży budowlanej.

Praca w firmach, lub ekipach budowlanych.

Praca w składach budowlanych przy sprzedaży materiałów.

Własna działalność gospodarcza w branży budowlanej – stworzenie własnej ekipy

Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia zdobycie drugiego zawodu pokrewnego oraz maturyLiceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury.

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych *Budownictwo ogólne
*Dokumentacja techniczna
*Technologia murarstwa i tynkarstwa
*Język obcy zawodowy
*Działalność gospodarcza w budownictwie

 

 

Sprzedawca to bardzo popularny i powszechnie poszukiwany zawód na rynku pracy. W tym zawodzie można pracować jako sprzedawca w sklepie detalicznym, w hurtowni  bądź jako przedstawiciel handlowy. Najwięcej miejsc pracy tworzy handel
w postaci sklepów, sklepików, hurtowni, galerii handlowych i marketów. Nie na darmo mamy powiedzenie:  “lepsze deko handlu niż kilo dobrej roboty”. Patron sprzedawców św. Jan Nepomucen.

Sprzedawca
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Sprzedawca to uniwersalny i elastyczny zawód dla każdego. Najłatwiej znaleźć pracę właśnie w tym zawodzie. Po ukończeniu szkoły i zdobyciu zawodu można pracować jako sprzedawca w sklepie detalicznym, hurtowni, galerii handlowej, w markecie lub jako przedstawiciel handlowy.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Prowadzenie sprzedaży
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B

2) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

3)Obsługa kasy fiskalnej

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Praca w handlu szeroko rozumianym

Praca w sklepach detalicznych tradycyjnych, butikach, galeriach handlowych, marketach
i supermarketach

Praca w hurtowniach różnych branż

Praca jako przedstawiciel handlowy

Własna działalność gospodarcza.

Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia i zdobycie drugiego pokrewnego zawodu oraz  maturyLiceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury.

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych *Towar jako przedmiot handlu
*Organizacja i techniki sprzedaży
*Obsługa klientów
*Przedsiębiorca w handlu
*Język obcy w działalności handlowej 

 

 

Cieśla (inaczej stolarz budowlany) zawód dla uczniów którzy interesują się budownictwem i konstruowaniem konstrukcji drewnianych oraz stolarstwem. Patronem cieśli jest św. Józef

CIEŚLA
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Cieśla zajmuje się obróbką drewna, jednak w innym zakresie niż stolarz. Do jego zadań możemy zaliczyć prace związane z formowaniem konstrukcji z drewna potrzebnych na placu budowy, takich jak pomosty robocze, konstrukcje rozporowe i podporowe ścian, konstrukcje wieńcowe, więźby dachowej, okien i drzwi. Cieśla jest odpowiedzialny także za naprawę budowlanych konstrukcji oraz urządzeń, jak również za konserwację drewna różnymi środkami chemicznymi chroniącymi przed insektami, ogniem, chłonięciem wody.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Wykonywanie robót ciesielskich
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B

2) Kurs operatora koparko-ładowarki

3)Spawacz metodą MAG

4) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Cieśla najczęściej pracuje w firmach budowlanych. Może również założyć własną działalność gospodarczą. Jest to zawód deficytowy – rynek pracy potrzebuje więcej cieśli, niż jest osób o tej profesji.
Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w :
 Branżowej Szkole II stopnia –uzyskanie drugiego pokrewnego zawodu oraz matury Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury.

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych * Podstawy dokumentacji technicznej
* Materiałoznawstwo i technologia robót ciesielskich
* Język obcy w robotach ciesielskich
* Działalność gospodarcza w budownictwie

 

 

 Cukiernik  to kierunek dla osób które lubią i interesują się pieczeniem ciast produkowaniem wyrobów cukierniczych i ich dekorowaniem. Nauka trwa 3 lata . Patronem św. Filip Apostoł.

Cukiernik
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów
i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne.  Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzenie miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B

2) kurs carving’u (rzeźbienie w owocach i warzywach)

3) kurs kelner-barman

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Praca w branży cukierniczej.
Cukiernik może być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spożywczego – produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie. A także u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub
w restauracjach, w hotelach, albo sam może otworzyć własną cukiernię.
Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia –uzyskanie drugiego pokrewnego zawodu oraz matury Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury.

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych *Technika w produkcji cukierniczej
* Technologie produkcji cukierniczej
* Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
* Język obcy w produkcji cukierniczej 

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych to zawód dla tych którzy mają smykałkę techniczną, nie boją się ubrudzić
a ich pasją są samochody i motoryzacja. Wciąż przybywa nowych i używanych samochodów wymagających napraw i konserwacji. Dobry elektromechanik nie ma problemów ze znalezieniem pracy. W trakcie nauki młodzież może zrobić prawa jazdy, oraz kurs mechanika motocyklowego kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych) jak i kurs spawania metodą MAG. Nauka trwa 3 lata. W trakcie nauki młodzież otrzymuje wynagrodzenie za praktyki.
Patron elektromechaników pojazdów samochodowych Św. Rafał Kalinowski

Elektromechanik Pojazdów Samochodowych
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Kierunek proponowany uczniom którzy mają smykałkę do majsterkowania i interesują się  motoryzacją oraz elektromechaniką.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B

2) Kurs mechanika motocyklowego

3) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

4)Kursy operatora koparko- ładowarki

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach,
w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych. Praca przy sprzedaży samochodów lub części samochodowych. Własna działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej.
Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia zdobycie drugiego zawodu pokrewnego oraz maturyLiceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury.

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych *Bezpieczeństwo pracy
*Technologia mechaniczna
*Przepisy ruchu drogowego
*Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
*Diagnostyka pojazdów samochodowych
*Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
*Język obcy zawodowy
*Podstawy elektrotechniki i elektroniki
*Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych

 

 

Elektryk
Osoby wykonujące zawód elektryka zajmują się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Nauka trwa 3 lata. Patronem elektryków jest Św. Maksymilian Kolbe.

Elektryk
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B

2) Kurs mechanika motocyklowego

3) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

4)Kursy operatora koparko- ładowarki

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Zawód elektryka zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Elektryk może znaleźć zatrudnienie
w przemyśle (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.), usługach – w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach, np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, elektryk dyżurny, kierownik ds. gospodarki elektroenergetycznej. Własna działalność gospodarcza .
Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia zdobycie drugiego zawodu pokrewnego oraz maturyLiceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury.

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych * Elektrotechnika i elektronika

* Maszyny i urządzenia elektryczne

* Instalacje elektryczne

* Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

*Język obcy w branży elektryczne

 

 

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
inaczej Hydraulik  zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej
i centralnego ogrzewania.

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych usuwa doraźne awarie, ale także zajmuje się naprawami planowanymi i modernizacją sieci instalacji i urządzeń. Do zadań należy układanie, spawanie, uszczelnianie rur, montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, ilości przepływu wody, gazu, ropy itp. Takie prace wykonywane są najczęściej na podstawie rysunków technicznych, dlatego hydraulik powinien sprawnie je odczytywać.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Wykonywanie robót związanych z montażem
i remontem instalacji sanitarnych
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B

2) Kurs mechanika motocyklowego

3) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

4)Kursy operatora koparko- ładowarki

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Osoby kształcące się w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych  pracę znajdą
w firmach remontowo-budowlanych, przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych, firmach zarządzających nieruchomościami. Oraz można otworzyć własną działalność gospodarczą.
Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia zdobycie drugiego zawodu pokrewnego oraz maturyLiceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury.

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych *Podstawy budownictwa

*Sieci komunalne

*Instalacje sanitarne

*Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym

*Język obcy zawodowy w instalatorstwie sanitarnym

 

 

Stolarz
to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz.

Stolarz
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Najważniejsze zadania stolarza to wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych używanych
w budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych) wykonywanie i konserwacja mebli zwykłych oraz ozdobnych wykonywanie i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego użytku (np. ramy do obrazów, instrumenty muzyczne) odnawianie i konserwacja drewnianych antyków.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B

2) Kurs mechanika motocyklowego

3) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

4)Kursy operatora koparko- ładowarki

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Osoby kształcące się w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych  pracę znajdą
w firmach remontowo-budowlanych, przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych, firmach zarządzających nieruchomościami. Oraz można otworzyć własną działalność gospodarczą w branży hydraulicznej.
Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia zdobycie drugiego zawodu pokrewnego oraz maturyLiceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury.

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych * Technologia i materiałoznawstwo
* Rysunek zawodowy
* Podstawy działalności gospodarczej
* Język obcy zawodowy

 

 

Złotnik-jubiler
jak sugeruje sama nazwa, jest osobą zajmującą się profesjonalnym wykonawstwem, naprawą i konserwacją biżuterii i przedmiotów użytkowych, wykonanych ze złota, srebra, czy platyny, a także zawierających kamienie szlachetne. Osoba wykształcona w tym zakresie opracowuje projekty biżuterii i innych przedmiotów, a następnie realizuje je z wykorzystaniem znanych sobie technik i posiadanych materiałów, które wybiera i selekcjonuje wedle posiadanej wiedzy i doświadczenia. Złotnik zajmuje się także modyfikacją i naprawą biżuterii i przedmiotów użytkowych przyniesionych przez klientów – rozszerzaniem i zwężaniem pierścionków i bransoletek, pozłacaniem różnego rodzaju przedmiotów, łączeniem złamanych, czy pękniętych elementów.

Złotnik-jubiler
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Zadaniem złotnika jest wytwarzanie biżuterii z materiałów szlachetnych (również z dodatkiem kamieni szlachetnych) oraz innych przedmiotów przeznaczonych do użytku indywidualnego. Złotnik zajmuje się również projektowaniem, naprawą i konserwacją wyżej wymienionych wyrobów jak również ich ewentualną przeróbką (przetapianiem, ozdabianiem, skracaniem, zmniejszaniem) na zlecenie klienta. Złotnik może również zajmować się skupem metali szlachetnych i wyceną takowych wyrobów. W swojej pracy posługuje się najczęściej specjalistycznym sprzętem, takim jak imadła, szczypce, nożyce, młoty, przecinaki, szlifierki, pilniki, lupy jubilerskie czy prasy.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B

2) Kurs cukiernika

3) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

4)Kursy operatora koparko- ładowarki

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Złotnik może pracować w pracowniach  jubilerskich – złotniczych bądź sklepach z wyrobami jubilerskimi. Bardzo często wykwalifikowani jubilerzy z doświadczeniem otwierają własne zakłady, gdzie oferują wyroby samodzielnie wytworzone i oferują wszelkie usługi z nimi związane.
Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia zdobycie drugiego zawodu pokrewnego oraz  maturyLiceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury.

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych *Podstawy złotnictwa i jubilerstwa

*Technologia robót złotniczych i jubilerskich

*Działalność gospodarcza w złotnictwie i jubilerstwie

*Język obcy w usługach złotniczo-jubilerskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook