fbpx

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
inaczej Hydraulik  zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej
i centralnego ogrzewania.

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych usuwa doraźne awarie, ale także zajmuje się naprawami planowanymi i modernizacją sieci instalacji i urządzeń. Do zadań należy układanie, spawanie, uszczelnianie rur, montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, ilości przepływu wody, gazu, ropy itp. Takie prace wykonywane są najczęściej na podstawie rysunków technicznych, dlatego hydraulik powinien sprawnie je odczytywać.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Wykonywanie robót związanych z montażem
i remontem instalacji sanitarnych
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B 

2) Kurs mechanika motocyklowego

3) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

4)Kursy operatora koparko- ładowarki

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Osoby kształcące się w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych  pracę znajdą
w firmach remontowo-budowlanych, przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych, firmach zarządzających nieruchomościami. Oraz można otworzyć własną działalność gospodarczą.
Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia zdobycie drugiego zawodu pokrewnego oraz maturyLiceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury. 

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych *Podstawy budownictwa 

*Sieci komunalne

*Instalacje sanitarne

*Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym

*Język obcy zawodowy w instalatorstwie sanitarnym