fbpx

Murarz-Tynkarz

Murarz Tynkarz  to kierunek związany z budowlanką, a więc przyszłościowy. W zawodzie tym najłatwiej o prace i dobre zarobki. Nauka trwa 3 lata a uczniowie otrzymują wynagrodzenie za praktykę.
Patronem jest św. Jan Chrzciciel

Murarz – Tynkarz
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Kierunek proponowany głównie osobą ze smykałką do majsterkowania i nie bojących się ciężkiej pracy. Murarz Tynkarz  to zawód obecnie bardzo poszukiwany i relatywnie dobrze opłacany.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B 

2) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

3) Kursy operatora koparko-ładowarki

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Praca w branży budowlanej. 

Praca w firmach, lub ekipach budowlanych.

Praca w składach budowlanych przy sprzedaży materiałów.

Własna działalność gospodarcza w branży budowlanej – stworzenie własnej ekipy

Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia zdobycie drugiego zawodu pokrewnego oraz maturyLiceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury. 

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych *Budownictwo ogólne
*Dokumentacja techniczna
*Technologia murarstwa i tynkarstwa
*Język obcy zawodowy
*Działalność gospodarcza w budownictwie