fbpx

Elektryk

Elektryk
Osoby wykonujące zawód elektryka zajmują się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Nauka trwa 3 lata. Patronem elektryków jest Św. Maksymilian Kolbe.

Elektryk
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B 

2) Kurs mechanika motocyklowego

3) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

4)Kursy operatora koparko- ładowarki

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Zawód elektryka zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Elektryk może znaleźć zatrudnienie
w przemyśle (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.), usługach – w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach, np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, elektryk dyżurny, kierownik ds. gospodarki elektroenergetycznej. Własna działalność gospodarcza .
Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia zdobycie drugiego zawodu pokrewnego oraz maturyLiceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury. 

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych * Elektrotechnika i elektronika 

* Maszyny i urządzenia elektryczne

* Instalacje elektryczne

* Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

*Język obcy w branży elektryczne