fbpx

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to zawód dla tych którzy mają smykałkę techniczną, nie boją się ubrudzić a ich pasją są samochody i motoryzacja. Wciąż przybywa nowych i używanych samochodów wymagających napraw i konserwacji. Dobry mechanik nie ma problemów ze znalezieniem pracy. W trakcie nauki młodzież może zrobić prawa jazdy, kurs operatora koparko-ładowarki kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych) jak i kurs spawania metodą MAG. Nauka trwa 3 lata. W trakcie nauki młodzież otrzymuje wynagrodzenie za praktyki. Patron mechaników pojazdów samochodowych Św. Rafał Kalinowski

Mechanik Pojazdów Samochodowych
Nauka bezpłatna w całym cyklu nauczania
Charakterystyka kierunku Kierunek proponowany głównie gimnazjalistom ze smykałką do majsterkowania i zainteresowaniami motoryzacją. Dla uczniów którzy chcą zostać mechanikami samochodowymi lub realizować swoje zainteresowania
Czas trwania nauki 3 lata w systemie dziennym – szkoła na prawach szkoły publicznej
Wykształcenie Zawodowe – nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Kwalifikacje dodatkowe 1) Prawa jazdy kat. B 

2) Kurs mechanika motocyklowego

3) Kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych)

4) Kurs operatora koparko- ładowarki

(Dodatkowo proponowane kursy wg zainteresowań uczniów)

Perspektywy zawodowe Praca w zakładach naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. 

Praca w branży samochodowej.

Praca przy sprzedaży samochodów lub części samochodowych.

Własna działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej np. naprawa samochodów, wulkanizacja, sklep motoryzacyjny itp.

Perspektywy dalszej edukacji Kontynuowanie nauki w:
Branżowej Szkole II stopnia zdobycie drugiego zawodu pokrewnego oraz maturyLiceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – uzyskanie matury. 

Kontynuowanie nauki w formie innych kursów kwalifikacyjnych

Wykaz przedmiotów zawodowych *Bezpieczeństwo pracy
*Technologia mechaniczna
*Przepisy ruchu drogowego
*Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
*Diagnostyka pojazdów samochodowych
*Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
*Język obcy zawodowy