fbpx

KONFERENCJA SAMOKSZTAŁCENIOWA

Konferencja samokształceniowa
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych  w CKiW OHP

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Jabłonce w dniu 23 października 2007 roku odbyła się konferencja samokształceniowa zorganizowana i prowadzona przez panią wizytator mgr Annę Szałwię. W konferencji brali udział: p. dyrektor mgr inż. Janusz Gumularz – organ prowadzący prywatne szkoły zawodowe i średnie, p. mgr Jan Citak – koordynator do spraw kształcenia zawodowego w PSZ oraz 14 dyrektorów z okolicznych szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Celem tegoż przedsięwzięcia było omówienie problemów związanych z kształceniem zawodowym i poszukiwanie właściwych sposobów na ich rozwiązywanie. Spotkanie otwarła – gospodarz CKiW OHP p. mgr inż. dyrektor Grażyna Pilch. Przywitała zebranych gości i omówiła formy działalności Centrum oraz Prywatnej Szkoły Zawodowej w Jabłonce. Poczym obecni dyrektorzy zostali poproszeni o scharakteryzowanie swoich szkół.

Następnie Pani wizytator szczegółowo omówiła następujące kwestie:
– Rola Nadzoru Pedagogicznego w kształceniu zawodowym
– Kompetencje i wykształcenie nauczycieli szkół zawodowych a kwestia prawna
– Wyniki egzaminów zawodowych – analiza i wnioski

P. mgr Jan Kuliga – dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej również omówił – na prośbę p. wizytator – kwestię prawnej uchwał rad pedagogicznych oraz scharakteryzował zasady ich formułowania. Następnie odbyła się dyskusja na temat poruszanych zagadnień, do której włączyli się wszyscy obecni na konferencji. Poczym p. wizytator podziękowała obecnym dyrektorom za przybicie – gospodarzom za użyczenie pomieszczenie i pomoc w organizacji konferencji, a w szczególności p. Grażynie Pilch i p. Januszowi Gumularzowi oraz za miłą atmosferę jaka towarzyszyła spotkaniu. Konferencja w Jabłonce – jak powiedziała p. wizytator „ma zapoczątkować serie spotkań tego typu, żeby udoskonalić funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, aby przeżywające renesans szkolnictwo zawodowe przynosiło jak najlepsze wyniki, a co zatem idzie doskonale wykwalifikowanych absolwentów”.