fbpx

MATURA 2010

MATURA 2010

Słuchacze Prywatnego Liceum Uzupełniającego w Jabłonce w maju bieżącego roku przystąpili do matury. Egzamin dojrzałości zdawali z następujących przedmiotów obowiązkowych: j. polski, matematyka oraz język obcy (j. angielski lub j. niemiecki). Przedmioty dodatkowe to: geografia, biologia, historia, i fizyka. Maturzyści na zdobycie wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu dojrzałości poświęcili dwa lata nauki w tymże Liceum. Włożony trud na pewno się opłaci. Po wyjściu z egzaminu można było zauważyć uśmiech na twarzy zdających, pewnie cieszyli się, że mają ten wysiłek już za sobą. Teraz nie pozostaje im nic innego tylko czekać na wyniki. Oby były pozytywne