fbpx

W roku szkolnym 2005/2006 została utworzona Prywatna Szkoła Zawodowa
z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna
mgr inż. Janusz Gumularz. Znajduje się ona w budynku CKIW OHP i ściśle
z nią współpracuje.

W szkole młodzież kształci się na różnych kierunkach: kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, murarz – tynkarz z możliwością wyboru kursu poszerzającego: kosmetyczny, kelner – barman, wózków widłowych. Poza wspomnianymi kursami od września 2011 roku uruchomione zostały jeszcze dwa tj. kurs prawa jazdy i spawacza.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach OHP (gastronomia, fryzjer) i u pracodawców.
Młodzież szkoły ma status pracownika młodocianego.

Prywatna Szkoła Zawodowa posiada również akredytację ośrodka egzaminacyjnego
w zawodach kucharz  i fryzjer. Daje to możliwość zdawania egzaminów praktycznych okolicznym szkołom zawodowym.

Szkoła i CKiW OHP wzajemnie się dopełniają,  w ten sposób tworzą placówkę spełniającą oczekiwania środowiska w zakresie kształcenia i wychowania okolicznej młodzieży. Przy tej placówce działa również Klub Pracy, który przygotowuje młodzież do wejścia na rynek pracy: z perspektywy formalnej i praktycznej, jednocześnie pomaga znaleźć pracę poprzez różne oferty zatrudnienia w Polsce i zagranicą.

            W roku 2007/2008 zostało utworzone Prywatne Liceum Uzupełniające, które stanowi dopełnienie kształcenia średniego dla młodzieży szkół zawodowych. W budynku CKiW OHP, gdzie znajduje się szkoła funkcjonuje internat i bezpłatna stołówka.

Corocznie w szkole odbywają się uroczystości patriotyczne i okolicznościowe, na które zapraszani są goście: Główni Komendanci i kierownictwo OHP, władze samorządowe, duchowieństwo. Młodzież występuje w konkursach oraz zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, zajmując czołowe miejsca i wyróżnienia.

Od 1 września 2010 roku zmieniono nazwę szkoły zawodowej na Zasadniczą Szkołę Wielozawodową.
21 października 2014 roku nadano imię i zmieniono nazwę z Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej na Zasadniczą Szkołę Wielozawodową im. św. Jana Pawła II w Jabłonce

            W roku szkolnym 2015/16 kształci się w różnych zawodach 144 uczniów z Orawy oraz pobliskich wsi i miast. Zdawalność egzaminów zawodowych jest bardzo wysoka, przekracza średnią w powiecie, województwie, a także
w Polsce.
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie kształcą się w Branżowej Szkole I stopnia o nazwie : Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa im. św. Jana Pawła II
w Jabłonce.