fbpx

Pierwszy dzwonek to już…?

  • gallery

3 września br. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce tak jak w każdej ze szkól rozpoczął się nowy rok szkolny, który mimo, że zaczął się nieco później niż zwykle, to i tak w przeświadczeniu wielu uczniów za wcześnie… W rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2007/2008 w CKiW OHP w Jabłonce wzięli udział: dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej p Janusz Gumularz, dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej i wicedyrektor CKiW w Jabłonce p. Grażyna Pilch, nauczyciele, współpracownicy i rodzice uczniów. Oczywiście była obecna młodzież, która w tym roku rozpoczyna swój pierwszy rok kształcenia zawodowego, oraz uczniowie drugich i trzecich klas. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego zaczęło się od uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym w Jabłonce. Liturgii przewodniczył Ks. Proboszcz tutejszej parafii . Po mszy św. wszyscy uczestnicy spotkali się w świetlicy szkolnej CKiW OHP w Jabłonce, gdzie uroczyście zostali przywitani przez panią dyrektor Grażynę Pilch. Przemawiał także pan dyrektor Janusz Gumularz. Następnie zostali przedstawieni nauczyciele, wychowawcy i pozostali pracownicy. Młodzież rozeszła się do klas, gdzie spotkała się ze swoim wychowawcą i tak rozpoczął się pierwszy dzień szkoły…