fbpx
Dzień   Godziny Klasa Ia Klasa Ib Klasa  IIa Klasa IIb Klasa IIc Klasa IId Klasa IIe Klasa IIIa Klasa IIIb
Poniedziałek 1. 8:00-8:30               matematyka przedsiębiorczość
2. 8:50-9:20 przedsiębiorczość     wfdz/wfch wfch/wfdz
3. 9:45:10:15 matematyka przedsiębiorczość   wfdz/wfch wfch/wfdz
4. 10:40-11:10 historia matematyka przedsiębiorczość wfdz/wfch wfch/wfdz
5. 11:35-12:05 wfdz wfdz/wfch matematyka przedsiębiorczość l.wychowawcza
6. 12:25-12:55 wfdz wfdz/wfch wfch historia matematyka
7. 13:25-13:55 wfdz wfdz/wfch wfch   religia
8. 14:15-14:45     wfch religia  
9 15:05-15:35   religia      
Wtorek 1 8:00-8:30 edb           j.angielski    
2 8:50-9:20 j.polski edb j.angielski    
3 9:45:10:15 j.angielski l.wychowawcza historia    
4 10:40-11:10 j.angielski j.polski   wos  
5 11:35-12:05 j.polski j.angielski   j.polski  
6 12:25-12:55   j.polski   j.angielski historia
7 13:25-13:55   geografia   l.wychowawcza j.polski
8 14:15-14:45   j.angielski     wos
9 15:05-15:35         j.angielski
Środa 1 8:00-8:30       przedsiębiorczość matematyka        
2 8:50-9:20   wfch biologia przedsiębiorczość matematyka
3 9:45:10:15   wfch matematyka biologia przedsiębiorczość
4 10:40-11:10   wfch wfch matematyka l.wychowawcza
5 11:35-12:05 biologia przedsiębiorczość wfch wfch matematyka
6 12:25-12:55 historia matematyka wfch wfch chemia
7 13:25-13:55 matematyka biologia   wfch wfch
8 14:15-14:45   chemia     wfch
9. 15:05-15:35         wfch
Czwartek 2 8:50-9:20     j.angielski        
3 9:45:10:15 geografia j.angielski matematyka chemia  
4 10:40-11:20 religia matematyka j.angielski j.polski l.wychowawcza
5 11:35-12:05 matematyka j.polski religia j. angielski chemia
6 12:25-12:55 l.wychowawcza religia chemia j. angielski j.polski
7 13:25-13:55 biologia l.wychowawcza j.angielski religia matematyka
8 14:15-14:45 wfch /wfdz wfdz wfdz/ j.angielski
9 15:05-15:35 wfch /wfdz wfdz wfdz/ j.angielski
10 15:55-16:25 wfch /wfdz wfdz wfdz/  
Piątek 1 7:45-8:15           religia      
  8:15-8:45         religia
2 8:50-9:20       historia j.polski
3 9:45:10:15     historia Informatyka j.polski
4 10:40-11:10   l.wychowawcza l.wychowawcza j.polski informatyka
5 11:35-12:05 j.polski historia Informatyka wfdz wfdz
6 12:25-12:55 historia Informatyka j.polski wfdz wfdz
7 13:25-13:55 Informatyka j.polski   wfdz wfdz
8 14:15-14:45   j.polski      
Facebook