fbpx
Dzień   Godziny Klasa Ia Klasa Ib Klasa  IIa Klasa IIb Klasa IIc Klasa IIIa Klasa IIIb
Poniedziałek 1. 8:00-8:45 Biologia 40            
2. 8:50-9:35 Chemia 40   Przedsiębiorczość 41  
3. 9:45:10:30 Matematyka 42   Wos 39 Przedsiębiorczość 41
4. 10:40-11:25 Matematyka 42 Biznes 41 Historia 39 Biologia 40
5. 11:35-12:20 Historia 42 Chemia 40 Matematyka 42 Geografia 39
6. 12:25-13:10   Biologia 40 Geografia 39 Matematyka 42
7. 13:25-14:10   Matematyka 42 Biologia 40 J.polski 41
8. 14:15-15:00     wfdz wfdz
9. 15:05-15:50     wfdz wfdz
10 15:55-16:40     wfdz wfdz
Wtorek 1 8:00-8:45   J.angielski 42       wfch Religia 41
2 8:50-9:35 J.angielski 42 J.polski 40 wfch Religia 41
3 9:45:10:30 Religia 42 J.polski 40 wfch J.angielski 39
4 10:40-11:25 J.angielski 39 wfdzch Religia 41 Wos 39
5 11:35-12:20 J.polski 40 wfdzch J. angielski 42 Historia 39
6 12:25-13:10 J.polski 40 wfdzch L.wychowawcza 42 L.wychowawcza  39
7 13:25-14:10 L.wychowawcza 40 Edb 41 Religia 41 J.polski 39
8 14:15-15:00 Edb 41 J.angielski 39 J.polski 39 wfch
9 15:05-15:50     J.polski 39 wfch
10 15:55-16:40       wfch
Środa 1 8:00-8:45     Matematyka 42   Biologia 40  
2 8:50-9:35 Religia 41 Chemia 40   Matematyka 42
3 9:45:10:30 Matematyka 42 Historia 39 Religia 41 Chemia 40
4 10:40-11:25 historia 39 Biologia 40 Matematyka 42 Religia 41
5 11:35-12:20 Religia 41 L.wychowacza 40 Historia 39 Matematyka 42
6 12:25-13:10 L.wychowawcza 42 wfch Chemia 40 wfch
7 13:25-14:10   wfch Biologia 40 wfch
8 14:15-15:00   wfch wfch wfch
9. 15:05-15:50     wfch  
10 15:55-16:40     wfch  
Czwartek

 

1 8:00-8:45 Biznes 41     J.angielski 42 Informatyka  
2 8:50-9:35 Religia 41   informatyka J.angielski 42
3 9:45:10:30 wfdzch Informatyka Przedsiębiorczość 41 J.angielski  42
4 10:40-11:25 wfdzch Przedsiębiorczo 41 j.angielski 42 Religia 39
5 11:35-12:20 wfdzch J.angielski 42 Historia 39 Przedsiębiorczo41
6 12:25-13:10   J.angielski 42 L.wychowawcza 40 Historia 39
7 13:25-14:10   wfdz wfdz wfdz
8 14:15-15:00   wfdz wfdz wfdz
9 15:05-15:50   wfdz wfdz wfdz
10 15:55-16:40        
Piątek 1 8:00-8:45    

 

Religia41 J.polski 40 Matematyka 42  
2 8:50-9:35 Matematyka 42 Religia 41 J.polski 40
3 9:45:10:30 Religia 41 Matematyka 42 L.wychowawcza40
4 10:40-11:25 Historia 39 Matematyka 42 J.polski 40
5 11:35-12:20 Matematyka 42 J.polski 40 Historia 39
6 12:25-13:10 J.polski 40    
7 13:25-14:10 J.polski 40    
8 14:15-15:00