fbpx

Pomagamy potrzebującym

W Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia im. św. Jana Pawła II w Jabłonce przeprowadzono zbiórkę środków czystości i kosmetyków pielęgnacyjnych dla kobiet. W kilku miejscach w naszej szkole wystawiono specjalne pojemniki przeznaczone na składanie przyniesionych na ten cel produktów. Zebrane dary zostaną przekazane Podopiecznym Przytuliska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie. Akcje charytatywne są bardzo ważne, ponieważ uczą młodzieży wrażliwości, rozwijają u nich empatię, oraz kształtują pozytywną postawę wobec potrzebujących. Bardzo  dziękujemy za dobre serce.