fbpx

Spotkania z rodzicami o godz. 15:00*
w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce

20 września 2018r. – spotkanie organizacyjno- porządkowe
8 listopada 2018r. – spotkanie informacyjne o postępach ucznia w nauce
11 stycznia 2018r. spotkanie informacyjne o klasyfikacji uczniów i I półroczu
26 marca 2019r. – spotkanie informacyjne o postępach ucznia w nauce. Organizacja zakończenia szkoły.
14 maja 2019r. – spotkanie informacyjne o klasyfikacji uczniów w II półroczu -podsumowanie roku szkolnego

* Daty i godzina mogą ulec zmianie prosimy o śledzenie na bieżąco wydarzeń i aktualności

Facebook