fbpx

,,ARS- czyli jak dbać o miłość” –program ogólnopolski

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
✍️✍️✍️❣️❣️❣️✍️✍️✍️
W Branżowej Szkole Wielozawodowej I st. im. św. Jana Pawła II w Jabłonce w pierwszym kwartale tego roku nasi uczniowie uczestniczyli w programie profilaktyczno-edukacyjnym pn. ,,ARS-czyli jak dbać o miłość’. To program ogólnopolski, którego patronatem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, a został on przygotowany przez dr Krzysztofa Wojcieszka. Celem programu jest: ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia. Podczas zajęć młodzież wykazywała duże zainteresowanie poruszaną tematyką, jak również chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach, co niezmiernie nas cieszy i utwierdza w przekonaniu, że należy prowadzić tego typu warsztaty, by przekazać im jak najwięcej istotnych informacji, które w przyszłości mogą w znaczący sposób wpłynąć na ich stosunek do swojego zachowania.