fbpx

Dzień Europy (Dzień Unii Europejskiej)

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
W dniu 9 maja w Branżowej Szkole Wielozawodowej I st. im. św. Jana Pawła II w Jabłonce odbyły się zajęcia na temat Europy i Unii Europejskiej. Zajęcia miały charakter wykładu na temat genezy powstania Unii Europejskiej oraz jej strukturach. Po wykładzie odbyły się zajęcia plastyczne, gdzie młodzież na podstawie zdobytej wiedzy tworzyła plakaty oraz prosty test i krzyżówkę. Podwaliny współczesnej Unii Europejskiej pojawiły się już w 1951 roku za sprawą podpisanego traktatu paryskiego, gdzie sześć krajów powołało Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Celem EWWiS było utworzenie wspólnej puli produkcji węgla i stali by zapobiec wojnie gospodarczej. Współpracę gospodarczą rozszerzono w późniejszym czasie o energetykę, surowce, transport i rolnictwo. W 1985 roku uzgodniono w układzie z Schengen utworzenie wspólnej kontroli granic. W ramach Wspólnoty doszło stopniowo do utworzenia jednolitych rynków przez likwidację barier celnych oraz wprowadzenie wspólnych norm prawnych i technicznych. 7 lutego 1992 został podpisany Traktat o Unii Europejskiej w Maastricht, na mocy którego 1 listopada 1993 roku powstała Unia Europejska. Proces integracji Polski rozpoczął się 8 kwietnia 1994 roku, gdzie rząd Rzeczpospolitej Polskiej złożył oficjalny wniosek o członkostwo w Atenach. Po 10 latach bo 1 maja 2004 roku na mocy Traktatu akcesyjnego, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Dzięki zajęciom teoretycznym a później plastycznym, młodzież mogła zgłębić swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej. Test składający się z 10 pytań oraz krzyżówka pozwoliły sprawdzić swoją wiedzę.
Stopiak Piotr