fbpx

Egzamin pisemny, potwierdzający kwalifikacje zawodowe 21.06.2010

Egzamin pisemny, potwierdzający kwalifikacje zawodowe

W dniu 21.06.2010 r. w Prywatnej Szkole Zawodowej w Jabłonce został przeprowadzony teoretyczny egzamin dla absolwentów. Do testów przystąpiła młodzież z następujących zawodów: kucharz małej gastronomii, fryzjer, sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych. Pierwsza część testu związana była z zagadnieniami związanymi z danym zawodem natomiast druga część zawierała pytania z przedsiębiorczości. Aby zdobyć wiedzę potrzebną do napisania tego egzaminu kucharze i sprzedawcy poświęcili na naukę dwa lata, zaś fryzjerzy i mechanicy trzy lata. Włożony trud na pewno się opłacił. Po wyjściu z egzaminu można było zauważyć uśmiech na twarzy zdających, pewnie cieszyli się, że mają ten wysiłek już za sobą. Teraz nie pozostaje im nic innego tylko czekać na wyniki. Oby były pozytywne.