fbpx

Egzamin wózki jezdniowe z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowej

W dniu 18 czerwca 2018 roku odbył się egzamin praktyczny z wózków widłowych o napędzie silnikowym, który też kończy cały kurs prowadzony w naszej Szkole. Do egzaminu przystąpiło 12 osób, wszyscy uzyskali wynik pozytywny. Kurs rozpoczął się od zajęć teoretycznych, które trwały 48 godzin. Uczestnicy w tym czasie zapoznawali się z takimi tematami jak:

  • Typy stosowanych wózków jezdniowych
  • Budowa wózka
  • Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po jej zakończeniu
  • Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  • Wiadomości z zakresu BHP

Oraz bezpieczna wymiana butli na którą składał się:

  • Przygotowanie uczestnika do wykonania czynności związaną z wymianą butli
  • Wymiana butli przez instruktora
  • Samodzielna wymiana butli przez uczestników szkolenia
  • Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika szkolenia

Część teoretyczna zakończyła się egzaminem, który uprawniał do udziału w części praktycznej. W części praktycznej uczestnicy kursu zapoznali się z wózkiem widłowy i jego obsługa a później uczyli się praktycznej jazdy związanej z przemieszczaniem ładunku oraz manewrami z i bez ładunku.