fbpx

Egzamin z kursu operatora koparko-ładowarki

W dniu 03 czerwca 2019 r. odbył się egzamin z kursu koparko – ładowarki i koparki. Egzamin został przeprowadzony w Nowym Targu przez egzaminatorów delegowanych z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs rozpoczął się w marcu i uczestniczyło w nim 9 osób. Wszyscy  robili kurs na koparko – ładowarki a w tym 7 osób dodatkowo jeszcze na koparkę. Całe szkolenie składało się z wykładów dotyczących modułów wspólnych: BHP oraz użytkowanie i obsługa maszyn roboczych. Po zakończonych modułach wspólnych rozpoczęły się zajęcia teoretyczne z modułów specjalistycznych dotyczących koparko – ładowarek i koparek. Zajęcia praktyczne odbywały się na placu manewrowym w Nowym Targu gdzie młodzież uczyła się obsługiwać koparkę i koparko – ładowarkę firmy JCB.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zdanych egzaminów i tym samym nowo nabytych uprawnień. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 stycznia 2017 roku uprawnienia na koparko – ładowarkę pozwalają na obsługę koparek jednonaczyniowych do 4 ton masy całkowitej, ładowarek jednonaczyniowych do 8 ton masy całkowitej oraz koparko spycharek. W przypadku uprawnień na koparki, uczestnicy mogą obsługiwać koparki do 25 ton. Uprawnienia oraz stosowne zaświadczenia wyda imiennie każdemu uczestnikowi Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.