fbpx

Ferie 2019 – Rozgrywki w szachy i w warcaby

W ramach  Ferii  2019 kadra Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce w okresie feryjnym podjęła działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego i aktywnego spędzenia czasu wolnego przez uczniów. Działania wobec młodzieży skupiły uwagę na zagospodarowanie czasu wolnego głównie w sposób aktywny i twórczy.

W dniu 14 stycznia 2019r. odbyły się pierwsze zajęcia. W tym dniu rozegrano turniej szachowy i turniej w warcaby. Rozgrywki
w zimowe popołudnie pod czujnym okiem wychowawcy przebiegały w atmosferze prawdziwej, zdrowej sportowej rywalizacji. Gra była bardzo zacięta, a umiejętności wyrównane. Tego typu zajęcia dostarczają młodzieży nie tylko zabawy i rozrywki ale są doskonałą formą stymulowania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego w wielu płaszczyznach do których niewątpliwie możemy zaliczyć: rozwój zainteresowań, aktywność twórczą, rozwijanie pamięci i uwagi oraz uczą myślenia logiczno-wyobrażeniowego jak również rozwijają pozytywne sfery osobowości.

Tak zorganizowane popołudnie z pewnością dostarczyło wszystkim uczestnikom wielu wrażeń i w sposób aktywny pozwoliło spędzić pierwszy dzień przerwy od zajęć szkolnych.