fbpx

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” 2010

  • gallery
  • gallery
„MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” 2010

28 maja 2010 r. w Prywatnej Szkole Zawodowej w Jabłonce rozpoczął się projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Młodzieżowa Akademia Umiejętności”. Projekt skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkole zawodowej w wieku od 16 – 20 lat. Uczęszczająca młodzież ma szansę zdobyć dodatkowy kurs, który podwyższy ich kwalifikacje zawodowe, a później pomoże zdobyć prace. Osoby biorące udział w projekcie, kształcą się w zawodzie kucharz małej gastronomii i zdobędą kurs kelner barman, natomiast fryzjerki – rozszerzają swoje umiejętności o kurs kosmetyczny. W projekcie bierze udział pięciu chłopaków i dziesięć dziewczyn, w tym ośmiu kucharzy i siedem fryzjerek. W pierwszym dniu, otwierającym cały cykl zajęć, młodzież spotkała się z doradcą zawodowym, który nauczy ich prawidłowych zachowań w trakcie poszukiwania pracy.
W ramach projektu będą realizowane następujące zajęcia:
– moduł aktywizująco – doradczy
– moduł zawodowy
– moduł językowy
– lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych
– centralny sprawdzian umiejętności zawodowych
– staże zawodowe