fbpx

“Najsprawniejszy w Zawodzie 2019” – Fryzjer

W dniu 5 kwietnia 2019 roku młodzież, kształcąca się w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej , brała udział w wojewódzkim konkursie NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE 2019 w kategoriach:

  •    konkurs w zawodzie fryzjer
  •    konkurs z zakresu znajomości bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami prawa pracy.

Celem konkursu było umożliwienie sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości teoretycznych oraz praktycznych w zawodzie fryzjer oraz wiedzy z zakresu BHP i prawa pracy. Konkurs odbył się w Krakowie, a organizatorami konkursu byli; Hufiec Pracy, Małopolska WK OHP i Zespół Szkół Budowlanych PBP Chemobudowa.

Konkurs sprawny w zawodzie fryzjer składał się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 25 pytań. Część praktyczna składała się z dwóch segmentów. W pierwszym segmencie zadania wykonywane były na główkach treningowych, natomiast w drugim zadania wykonywane były na modelkach. Tegorocznym zadaniem na modelce było wykonanie fryzury „Niech żyje Bal”

Konkurs w kategorii BHP z elementami prawa pracy był przeprowadzony w formie testu. Test składał się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Uczestnik konkursu otrzymywał 1 punkt za udzielenie jednej poprawnej odpowiedzi.

Młodzież biorąca udział dostała pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Nasza uczennica Joanna Bartyzel w kategorii konkurs BHP z elementami prawa pracy zajęła 2 miejsce. Wszystkim reprezentującym naszą placówkę dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.