fbpx

Próbny egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Jabłonce

W dniu 28 stycznia 2019 r. w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce odbył się próbny egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Jak co roku do egzaminu przystąpili uczniowie klas III. Test był formą sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczości, a także zapoznanie się z procedurami panującymi na takim egzaminie. Jego wyniki pozwolą na sprawdzenie stanu wiedzy wychowanków i odsłonią ewentualne braki, które należy jak najszybciej nadrobić. Teraz zostało tylko czekać na prawdziwy egzamin.