fbpx

Próbny egzamin praktyczny w zawodzie fryzjer

W dniu 6 czerwca 2019 roku w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce odbył się próbny egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie fryzjer.

Egzamin polegał na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych. Uczniowie musieli przeanalizować treść poleceń oraz odpowiednio dobrać narzędzia i przybory niezbędne do wykonywania zadań. Ich zadaniem było wykonanie fryzury damskiej zgodnie z wymaganiami zapisanymi w arkuszu egzaminacyjnym oraz przestrzeganiu zasad BHP podczas wykonywania prac.

Wszyscy uczniowie pozytywnie zaliczyli egzamin próbny, który był przeprowadzony pod nadzorem dyrekcji oraz instruktorki fryzjerstwa P. Łucji Chlebek .