fbpx

Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/09

……i znowu ruszamy
Nasze pierwsze po wakacyjne spotkanie – inauguracja roku szkolnego 2008/09

W dniu 01.09.2008 roku w Prywatnej Szkole Zawodowej i Centrum Kształcenia i Wychowania w Jabłonce odbyła się inauguracja roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Brata Alberta, którą koncelebrował ks. proboszcz Kazimierz Czepiel. W homilii mówił o istocie pracy i nauczania oraz wspominał 69 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, aby uświadomić młodzieży, iż nie zawsze można było swobodnie rozwijać swoje zdolności i prosił by docenić to co daje nam obecna rzeczywistość.
Po zakończaniu mszy świętej młodzież wraz z kadrą pedagogiczno – wychowawczą wzięła udział w inauguracji roku szkolnego, którą prowadziła p. dyrektor Grażyna Pilch. Powitała zebranych, przedstawiła kadrę pedagogiczną oraz pierwszą klasę. W roku szkolnym 2008/09 będzie uczyło się 170 uczniów w Prywatnej Szkole Zawodowej i 59 słuchaczy w Prywatnym Liceum Uzupełniający.