fbpx

Spotkanie z Rodzicami

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
Spotkanie z rodzicami

W dniu 19.05.2008 roku w Prywatnej Szkole Zawodowej oraz w CKiW w Jabłonce odbyło się spotkanie z rodzicami. Jego celem było podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej w szkole, informacja o wynikach nauczania oraz frekwencji na zajęciach oraz występ artystyczny naszej młodzieży z okazji Dnia Matki i Ojca. Na początku p. dyrektor mgr inż. Grażyna Pilch przywitała zebranych licznie rodziców. Następnie podała ważne informacje związane z pracą dydaktyczną i wychowawczą, po czym dokonała podsumowania roku szkolnego 2007/08. Następnie młodzież pod kierunkiem mgr Małgorzaty Cegielnej wystawiła „Wesele orawskie” czyli przedstawienie, które pokazywało w sposób bardzo humorystyczny zwyczaje związane z organizacją uroczystości weselnej na Orawie. Ten spektakl był również zaprezentowany w Trzebini na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Amatorskiej, gdzie zdobył I miejsce i zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej, który odbędzie się w Lesznie. Rodzice byli zafascynowani tym powrotem w przeszłość… niejednokrotnie w lata ich młodości i dzieciństwa.