fbpx

Sekcja Wojskowa na strzelnicy

14 lutego  2019 roku zorganizowany został wyjazd na strzelnicę do Klubu Strzeleckiego LOK „Szarotka” w Nowym Targu. Uczestnikami byli uczniowie Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce  którzy uczestniczą w Sekcji Wojskowej .Ćwiczyli przed zbliżającym się wielkimi krokami wyjazdem na zawody w strzelectwie sportowym. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani przez instruktora pana ppłk Wiesława Patlewicza z regulaminem strzelnicy, a następnie przeszkoleni z obsługi broni pneumatycznej i odbyło się próbne strzelanie do tarczy. Między wychowankami wywiązała się chęć rywalizacji o największą ilość celnych strzałów. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie. Zadawali wiele pytań instruktorowi, cieszyli się, że mieli możliwość uczestnictwa w takich zajęciach. Pytali także wychowawców o możliwość ponownego wyjazdu.