fbpx

Seminarium szkoleniowe – przeciwdziałanie uzależnieniom

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
W dniu 22 listopada 2022r. kadra pedagogiczno-wychowawcza z Branżowej Szkoły Wielozawodowej I st. im. św. Jana Pawła II w Jabłonce wzięła udział w seminarium szkoleniowym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym. Szkolenie to odbyło się w sali widowiskowej Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce. Zostało ono poprzedzone przywitaniem wszystkich zebranych oraz prelegentów przez wójta Gminy Jabłonka oraz panią Karolinę Załęga Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Spotkanie obejmowało trzy tematy: pierwszy wykład poprowadził pan Łukasz Dudek, seksuolog, psychoterapeuta, który mówił o rozwoju seksualnym(między norma a patologią), drugi wykład to ,,Rynek konopny w Polsce”, który został omówiony przez dr Leszka Satora, zaś ostatni poruszony temat dzisiejszego seminarium poprowadził podinsp. Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Przedstawił on temat narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprowadził na zakończenie warsztaty z użyciem walizki edukacyjnej zawierającej atrapy różnych substancji. Wszyscy uczestnicy dzisiejszego spotkania otrzymali niezbędne materiały pomocnicze. Tego typu spotkania z pewnością pozwolą nam uczestnikom nabyć nową wiedzę z zakresu uzależnień, którą później kadra pedagogiczna wykorzystuje w naszej szkole i która jest bardzo przydatna do przeprowadzania programów profilaktyczno-edukacyjnych dla naszych uczniów.