fbpx

Spotkanie z Panią Doktor Magdaleną Siemion z Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
W dniu 22 maja 2023 roku Branżowa Szkoła Wielozawodowa I st. im. św. Jana Pawła II w Jabłonce na czele z Panią dyrektor Grażyną Pilch zainicjowało warsztaty z dziennikarką Panią Doktor Magdaleną Siemion z Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. To wspaniałe spotkanie miało na celu zaznajomienie uczniów naszej Szkoły z pracą dziennikarza, która opiera się w swojej działalności na nauczaniu św. Jana Pawła II, a konkretnie na teologii ciała. Teologia ciała powstała na podstawie 129 katechez wygłoszonych przez Jana Pawła II w latach 1979-1984, podczas audiencji środowych w Watykanie. Owe katechezy dotyczyły refleksji nad znaczeniem ludzkiego ciała w oparciu o Biblię. Zajęcia z uczniami zaplanowane były w związku z chęcią rozpowszechniania wiedzy na temat nauczania św. Jana Pawła II, mając na względzie jego rocznicę urodzin oraz fakt, że jest patronem Ochotniczych Hufców Pracy. Były to niezwykle owocne warsztaty, podczas których uczniowie mogli zaangażować się i brać w nich czynny udział, co właśnie uczynili.
Grażyna Pilch
Barbara Pilch