fbpx

Święto Patrona Szkoły

W dniu 22 października 2019 r. w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce miały miejsce obchody patrona szkoły, które połączone były z uroczystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Cała społeczność  szkoły wraz ze sztandarem wyruszyła na Mszę Św. do Kościoła pod wezwaniem św. Brata Alberta w Jabłonce – Borach. Następnie obchody przeniosły się na świetlicę gdzie wszystkich zebranych przywitała  pani dyrektor Grażyna Pilch. Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas, m.in.:prowadzący szkoły – p. Janusz Gumularz, dyrektor CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce – p. Jan Jurek, , proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta ks. proboszcz Grzegorz Łomzik, sekretarz Gminy Jabłonka – p. Artur Górka oraz rodzice uczniów. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy skierowali  do nas kilka miłych słów.  Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Reprezentanci poszczególnych klas pierwszych powtarzając słowa przysięgi, ślubowali unosząc dwa palce prawej ręki, godnie i z honorem reprezentować szkołe  oraz rzetelnie i z zaangażowaniem wypełniać swoje obowiązki. Następnym punktem uroczystości było przepiękne przedstawienie młodzieży, połączone z akcentem naszej orawskiej kultury. „Aktorzy” w nietuzinkowy sposób przybliżyli nam postać naszego patrona- św. Jana Pawła II, przedstawiając w gwarze orawskiej wspomnienia dotyczące tej Wielkiej postaci pt. ,, Syn Tej Ziemi”. Połączyli to ze śpiewem i muzyką oraz prezentacjami multimedialnymi. Ten  niesamowity spektakl nawiązujący w treści do życia naszego Świętego Jana Pawła II dostarczył wszystkim wielu wrażeń, jak również skłonił do refleksji. Na zakończenie młodzież wręczyła wszystkim zebranym gościom własnoręcznie wykonane prace „Las w słoiku”.