fbpx

Szkolenie i pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

W dniu 18.09.2017 r. w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce, odbyło się Szkolenie dla wychowanków klas I z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokazy ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w Jabłonce.

Ze względu na to, że większość ludzi zwyczajnie nie wie, jak zachować się w obliczu zagrożenia zdrowia, czy też życia szkolenia tego typu są niezbędne i powinny być systematycznie przeprowadzane. Edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna, dlatego też zdecydowaliśmy się zaprosić do naszego Centrum wykwalifikowane osoby, pod okiem których nasi wychowankowie mieli możliwość szkolenia się.

Na początku panowie z OSP KSRG w Jabłonce przeprowadzili mini wykład dotyczący tego, jak bardzo istotne są pierwsze chwile w sytuacji zagrożenia zdrowia czy też życia oraz jak należy się w takiej sytuacji zachować.

Program szkolenia obejmował podstawy pierwszej pomocy – czyli wezwanie pomocy i rzetelne przekazanie informacji dotyczącej stanu osoby będącej uczestnikiem nieszczęśliwego zdarzenia, zachowanie w przypadku utraty przytomności, oraz resuscytację krążeniowo-oddechową, która była przeprowadzona na fantomie. Każdy z uczestników miał możliwość wykorzystania zdobytych wcześniej informacji podczas ćwiczeń z użyciem specjalistycznego sprzętu oraz fantoma.

Dodatkowo Panowie z OSP KSRG przedstawili, jak należy zachować się w nagłych i niespodziewanych przypadkach, takich, jak utrata przytomności, złamania, oparzenia, zranienia, itp. Pokazali również jak postępować z osobami poszkodowanymi (usztywnianie złamań, tamowanie krwotoków, pozycja boczna ustalona, transport poszkodowanego na noszach, unieruchomienie poszkodowanego w przypadku podejrzenia urazy kręgosłupa).

Młodzież z ogromnym zaangażowaniem przystąpiła do ćwiczeń, uświadomiona tym, jak bardzo ważne jest posiadanie umiejętności niesienia pomocy, która może uratować życie.