fbpx

Zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne

  • gallery

W dniu 8 listopada 2021 roku w Branżowej Szkole Wielozawodowej I st. im. św. Jana Pawła II w Jabłonce zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne dla młodzieży z panem Łukaszem Burligą -pedagogiem, terapeutą. Celem zajęć było podniesienie świadomości prawnej uczniów oraz przekazanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych ze spędzaniem czasu wolnego, korzystaniem z portali społecznościowych i rozwijaniem asertywności dotyczącej nieodpowiednich form spędzania czasu wolnego i niewłaściwego wpływu rówieśników. W ramach przeprowadzonych warsztatów uczniowie pracując w grupach analizowali przykładowe sytuacje, w których występowały zagrożenia w związku ze spędzaniem czasu wolnego oraz zagrożeń związanych z cyberprzemocą i naruszaniem przepisów prawa i w związku z tym ponoszenia konsekwencji prawnych. Po przeprowadzonej analizie wyciągali wnioski jak należy tego typu sytuacji unikać, w jaki sposób należy rozwiązywać problemy z rówieśnikami oraz gdzie należy szukać właściwej pomocy w sytuacjach kryzysowych i jakie formy spędzania wolnego czasu można zaliczyć do bezpiecznych i zgodnych z prawem. Ponadto uczniów zapoznano z dostępnymi formami pomocy świadczonymi przez konkretne instytucję pomocowe w regionie. Zajęcia zostały przeprowadzone metodami aktywizującymi co przyczyniło się do zaangażowania uczniów. Mamy nadzieję , że tego typu zajęcia grupowe korzystnie wpłyną na dalsze postępowanie młodzieży i podejmowanie właściwych decyzji w różnych sytuacjach życiowych.