fbpx

Dni otwarte

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
Nie trzeba być bogaczem,
by ofiarować coś cennego młodemu człowiekowi.
Można podarować mu odrobinę czasu, uwagi i miłości

Dni Otwarte
w
Prywatnej Szkole Zawodowej.

W dniach od 12.05-16.05. 2008 roku odbyły się Dni Otwarte w Prywatnej Szkole Zawodowe oraz CKiW OHP w Jabłonce. Dyrekcja, nauczyciele wychowawcy oraz młodzież od miesięcy przygotowywała się do tego przedsięwzięcia. Najpierw – prowadzono spotkania w okolicznych gimnazjach, zapraszając do Centrum w celu zapoznania się z ośrodkiem i jego walorami. Następnie w wyżej wymienionych dniach uczniowie ze szkół gimnazjalnych mogli zwiedzić cały szkołę i zapoznać się z jej ofertą. Od dnia 12.05 do 16.05. 2008 roku młodzież gimnazjalna wraz z nauczycielami, rodzicami odwiedzała Centrum. Mogli uczestniczyć w lekcjach pokazowych, skorzystać z oferty warsztatów fryzjerskich, poznać warsztaty gastronomiczne i sale przedmiotów zawodowych oraz odwiedzić internat czy też sale rekreacyjno – sportową. Ponadto szczegółowo byli informowani o warunkach przyjęcia do szkoły i zasadach jej funkcjonowania. Cały ten gorący okres w naszym ośrodku budził wielkie emocje wśród naszej młodzieży, która również ciekawie opowiadała o codzienności szkolnej. A odwiedzający byli zafascynowani możliwościami jakie oferuje szkoła zawodowa przy CKiW OHP w Jabłonce, która umożliwia w tym roku kształcenie w zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, krawiec z możliwością poszerzenia o dodatkowe kwalifikacje