fbpx

Kurs kelner-barman

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

Od  23 stycznia do 03 lutego 2018r. został zorganizowany i przeprowadzony kurs kelner – barman przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce  dla naszej młodzieży. Zajęcia z kursu odbywały się w Centrum w Jabłonce .

Zainteresowanie kursem było bardzo duże na co wskazuje duża liczba osób, bo aż 18, które z wielkim zapałem i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach teoretycznych  i praktycznych. Na wykładach omawiano następujące zagadnienia :

 •  higieny zawodowej,
 • organizacji miejsca pracy,
 •  sztuki nakrywania i dekorowania stołów,
 • technik noszenia tac i talerzy,
 •  towaroznawstwa i technologii napojów,
 • kultury spożywania napojów alkoholowych ,
 • organizacji i technik pracy w cocktail – barze,
 • kultury obsługi gości.

W dniu 03.02.2018r w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy odbyło się podsumowanie i egzamin z kursu kelner-barman na którym obecni byli:  dyrekcja, kadra kierownicza oraz opiekunowie. Pod okiem instruktorów, podopieczni samodzielnie wykonywali nakrycia stołów, obsługiwali klientów i przygotowywali najrozmaitsze drinki i napoje oraz podawali je w sposób bardzo elegancki.  Wszyscy uczestnicy kursu stanęli na wysokości zadania i zdali egzamin.   Na zakończenie młodzieży zostały uroczyście wręczone zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zdobytych umiejętności i podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych co z pewnością przełoży się w przyszłości na łatwiejsze znalezienie pracy.