fbpx

Substancje psychoaktywne – droga donikąd

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

W dniu 2 lutego 2018 roku w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce zorganizowano dla wychowanków warsztaty profilaktyczne o tematyce związanej z uzależnieniami substancjami psychoaktywnymi. Młodzież została zapoznana z zagrożeniami płynącymi z używania tych substancji, następstwami, jakie one ze sobą niosą oraz gdzie szukać pomocy w przypadku uzależnienia. Na samym początku podopieczni wypełnili anonimową ankietę, następnie wyświetlona została prezentacja w formie slajdów oraz krótki film opowiadający o tematyce uzależnień. W dalszej części uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których pracowali nad stworzeniem plakatu propagującego nieużywanie środków psychoaktywnych, przenosząc swoje pomysły i kreatywność na papier. Po skończeniu wszyscy prezentowali dumnie swoje prace. Duże zaangażowanie i aktywność podopiecznych podczas warsztatów, świadczyły o atrakcyjność omawianej tematyki. Głównym celem tego spotkania było zapobieganie uzależnieniom, zwiększenie świadomości młodych osób w zakresie niebezpieczeństw związanych z sięganiem po szkodliwe dla zdrowia i życia substancje oraz promowanie zdrowego stylu życia. Miejmy nadzieję, że wszyscy zrozumieli, iż te używki prowadzą do nikąd i mogą zniszczyć nasze plany i marzenia na przyszłość.