fbpx

Muzyczne warsztaty terapeutyczne

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
W dniu 29 marca 2023 roku uczniowie z Branżowej Szkoły Wielozawodowej I st. im. św. Jana Pawła II w Jabłonce miała okazję uczestniczyć warsztatach terapeutycznych pn. „Moc (mowy) języka -Na początku było Słowo” poprowadzonych przez panią Aleksandrę Dudziak – Majdańską. Tematyka dzisiejszego widowiska dotyczyła świadomego operowanie językiem werbalnym oraz językiem ciała, które jak mówi pani Aleksandra daje człowiekowi moc stanięcia w prawdziwym autorytecie.
Zarówno wulgaryzmy, mowa nienawiści jak i depresja oraz samookaleczanie (mowa ciała), ”zabójcze selfie” oraz wyuzdany wizerunek, to sposoby, które określają stan kondycji człowieka. Niektóre są krzykiem o pomoc, niektóre bałwochwalczo uzurpują sobie władzę materializmu nad życiem jednostki.
Prowadząca użyła w swym występie krzywych zwierciadeł, nieco nawet przerysowanych przykładów na kalekie życie bez miłości i bez świadomie wyznaczonych granic. Pokazała również, że niewolnictwem jest wszelki nałóg oraz, że depresja jest często również owocem źle pojętych granic w ciele, jak też – co może zaskoczyć – niewłaściwej diety, lecz przede wszystkim wynikiem niezdolności do tworzenia trwałych więzi. Pokazała nam również drogę do uwolnienia się od zastępczej tożsamości oraz podbudowywania swego ego, wejście w stan naturalnego haju jakim jest pasja rozwijana w jakiejś dziedzinie, relacje z całą rodziną bliższą i dalszą rodziną (również duchową), a także rozwijanie relacji ze Stwórcą, który wyróżnił nas tym niesamowitym genem odpowiedzialnym za mowę.
Niewątpliwie dzisiejsze widowisko dało młodzieży powody do refleksji. Pani Ola udowodniła odbiorcom, że proces trawienia informacji to ważny element naszej kultury – podobnie jak pokarm wymaga przeżucia tak i nasz mózg wymaga świadomego dostarczania informacji oraz porządkowania ich i analizowania zanim przejdzie się do następnego kroku.
Gromczak Agnieszka