fbpx

Podsumowanie polsko- słowackiej wymiany międzynarodowej pn. „Moc kultury dawniej i dziś”

22 czerwca br., w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce odbyło się uroczyste podsumowanie polsko – słowackiej wymiany międzynarodowej pn. „Moc kultury dawniej i dziś”, podczas którego uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty Youthpass. Następnie młodzież miała możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem uzyskanym w projekcie z rówieśnikami.

Projekt wymiany międzynarodowej rozpoczął się we wrześniu 2017 roku, zorganizowany został wspólnie ze Słowackim partnerem: Spojena Śkola w Niźnej. Celem projektu było umożliwienie spotkania się młodzieży z dwóch Państw w jednym regionie, bliskim dla obu narodowości tak aby mogli wspólnie poznać kulturę, obyczaje charakterystyczne dla regionu Orawy oraz części małopolski, odnaleźć wspólne korzenie wśród rodzin polskich i słowackich, porównać obraz dawnej kultury, obyczajów z teraźniejszością, ale głównie wykształtować postawy tolerancji i zrozumienia wobec innych ludzi. W trakcie trwania projektu uczestnicy przełamali barierę językową, wymienili się doświadczeniem zawodowym, a także odkryli wartości i wzorce społeczne na podstawie kultury regionu.

 

Ponadto uczestnicy projektu podnieśli poziom kompetencji kluczowych, m.in. kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i rozumienie tożsamości kulturowej własnego kraju w interakcji z inną kulturą oraz umiejętność zobaczenie i zrozumienia różnych punktów widzenia. Młodzież rozwinęła umiejętność skutecznego komunikowania się, zwiększyła poczucie przynależności do społeczności lokalnej kraju, a także całego wspólnego regionu (Orawa) oraz Unii Europejskiej.

Dzięki realizacji działań uczestnicy projektu  poznali obce modele zachowań, docenili wartości naszej kultury, religii oraz nauczyli się właściwie oceniać postępowanie innych narodowości, co zwiększyło ich świadomość kulturową.