fbpx

Problematyka pracy z trudnym rodzicem i wychowankiem- szkolenie kadry w Jabłonce.

  • gallery
  • gallery

W dniu 07 grudnia 2017 roku w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce odbyło się szkolenie dla kadry opiekuńczo-wychowawczej przeprowadzone przez Łukasza Burligę. W znacznej mierze spotkanie przebiegało w postaci warsztatów a wszyscy zebrani zostali podzieleni na grupy w których pracowali zespołowo.

Tematyka przedstawiona na zajęciach była podzielona na kilka punktów, które ściśle ze sobą współgrały a mianowicie:

-zasady komunikacji z rodzicami uczniów, w szczególności reagowania w sytuacjach z rodzicami trudnymi,

– uwodzenie dziecka w Internecie,

-cyberprzemoc,

-procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uzależnieniami,

– wybrane aspekty prawne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pan Łukasz przekazał nam niezwykle istotną wiedzę z zakresu wyżej wymienionej tematyki, popartą również jego cennym doświadczeniem w tej dziedzinie.  Aby w pełni zobrazować niektóre zjawiska, wspomagał się licznymi przykładami, a jak wiadomo jeśli coś zostanie dobrze zobrazowane zostaje lepiej zapamiętane