fbpx

Próbny egzamin murarz-tynkarz

Jak co roku w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce przed zbliżającymi się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe w dniu 09 maja 2018r. odbył się próbny egzamin praktyczny dla uczniów uczących się w zawodzie murarz tynkarz.

Zadanie polegało na wymurowaniu fragmentu muru z cegły ceramicznej pełnej w wiązaniu pospolitym na zaprawie cementowo-wapiennej z zachowaniem warunków technicznych wykonania i odbioru robót murarskich oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wychowankowie pracowali w parach dla ułatwienia, ale z zadaniem egzaminacyjnym w czerwcu muszą poradzić sobie już w pojedynkę. Podczas pracy przyszli fachowcy od murowania musieli nie tylko wykorzystać swoje umiejętności zdobyte na praktycznej nauce zawodu, ale również przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu dokumentacji technicznej, budownictwa ogólnego, rachunkowości zawodowej oraz technologii robót murarskich i tynkarskich w czyn.

Komisja oceniająca pracę podopiecznych kładła duży nacisk nie tylko na poprawne wykonanie zadania, ale też na odpowiednie utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz prawidłowe posługiwanie się narzędziami i sprzętem. Próbny egzamin poszedł wszystkim bardzo dobrze i miejmy nadzieję, że również w czerwcu wszyscy uporają się z zadaniem bez większego problemu za co szczerze trzymamy kciuki.