fbpx

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
Czas próby w Jabłonce
Egzaminy zawodowe z jednej strony powinny weryfikować jakość procesu kształcenia, a z drugiej strony stanowić przepustkę do sukcesu na rynku pracy, dlatego też tegoroczni absolwenci z Branżowej Szkoły Wielozawodowej I st. im. św. Jana Pawła II w Jabłonce w dniu 10 marca 2022r. przystąpili do próbnego egzaminu zawodowego z części teoretycznej. W tym roku wprowadzono zmiany w organizacji egzaminu między innymi poprzez wprowadzenie egzaminu w części pisemnej w całości on-line. Młodzież kształcąca się w zawodach: kucharz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, murarz – tynkarz oraz mechanik pojazdów samochodowych miała okazję sprawdzić swoją wiedzę ale szczególnie też zapoznać się z nową formą przeprowadzania egzaminu. Egzaminy te zostały przeprowadzone z podziałem na grupy zawodowe, z zachowaniem oczywiście wymagań sanitarno- epidemiologicznych. Dzisiejszy test wiedzy nakreślił uczniom na jakim są poziomie. Pokazał co warto jeszcze powtórzyć lub uzupełnić, tak aby w czerwcu przystępując już do właściwych egzaminów być dobrze i kompletnie przygotowanym, a tym samym móc uzyskać kwalifikacje zawodowe w wybranym przez siebie zawodzie. Młodzież po raz już kolejny została poinformowana , iż warunkiem otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest nie tylko dobre przygotowanie do egzaminu, ale także przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było obligatoryjne. Co więcej, obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego będzie warunkiem ukończenia szkoły .