fbpx

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

W dniu 17.02.2020   odbył się próbny egzamin pisemny potwierdzający kwalifikację w zawodach  cieśla, cukiernik , kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, sprzedawca, monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz. Wzięło w nim udział 34 uczniów.  Próbny egzamin ma na celu określenie w jakim stopniu młodzież jest przygotowywana do egzaminu w czerwcu. Analiza wyników egzaminu próbnego pozwoli nauczycielom na lepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego końcowego.