fbpx

Spotkanie absolwentów rocznika 2005

W dniu 13 kwietnia 2019 roku odbyło się spotkanie absolwentów, którzy rozpoczęli edukację w 2005 roku jako pierwszy rocznik naszej szkoły. W tym czasie kształcenie rozpoczęło 68 uczniów w zawodzie kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer. Ukończyło w 2007 roku 30 kucharzy  i 2008 roku 14 fryzjerów 21 mechaników pojazdów samochodowych. W ciągu całego cyklu kształcenia 3 osoby zrezygnowały. Był to wyjątkowy rocznik ponieważ przetarł on szlaki pozostałym uczniom, którzy się później kształcili się w naszej szkole. Po 11- 12 latach postanowili się spotkać w murach naszej szkole. Z wielką tremą, ale w bardzo miłej atmosferze absolwenci witali się ze sobą z dyrekcją szkoły. Nie kryli również wzruszenia widząc kolegów koleżanki po tylu latach rozłąki. Następnie pani dyrektor powitała wszystkich. Po czym przy kawie i herbacie opowiadali o swoim życiu prywatnym i zawodowym. Większość realizuje się zawodowo i założyła rodziny. Przebywają w Polsce lub zagranicą. Niektórzy dalej kontynuowali edukację. Po spotkaniu na świetlicy  absolwenci zwiedzali szkołę i internat oraz oglądali zdjęcia i wpisali się do kroniki. Po czym pojechali na cmentarz, gdzie zapalili świece i wspominali zmarłych absolwentów.