fbpx

Spotkanie informacyjne z rodzicami w Jabłonce

W dniu 20 września 2018 roku w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce odbyło się spotkanie

z Rodzicami  i prawnymi opiekunami uczniów, którzy od września rozpoczęli naukę w naszej Szkole.

Na początku odbyło się ogólne spotkanie na szkolnej świetlicy, które rozpoczęła od kilku ciepłych słów  pani dyrektor Grażyna Pilch. Omówione zostały sprawy organizacyjne związane w funkcjonowaniem jednostki, jak również Regulamin Organizacyjny ZSW i CKiW OHP, przedstawiono ofertę szkoleniową oraz opiekuńczo-wychowawczą, zapoznano również rodziców z procesem kształcenia teoretycznego i praktycznego w naszej placówce. Przedstawiono oferty dodatkowych szkoleń oraz kursów, w których może uczestniczyć młodzież, jak również status pracownika młodocianego oraz kwestie warunków jego zatrudnienia. Poinformowano też o Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W ostatniej części spotkania Rodzice mieli możliwość zadawania pytań związanych z nurtującymi ich kwestiami, a następnie mogli indywidualnie spotkać się z wychowawcami swoich pociech, jak również instruktorami praktycznej nauki zawodu.

Wszystkim Rodzicom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i mamy nadzieję, że nowy rok szkolny będzie bogaty
w różnego rodzaju wyzwania, z którymi ich pociechy będą musiały się zmierzyć i zaowocuje dobrymi wynikami i zdobyciem kolejnych cennych doświadczeń.