fbpx

Spotkanie informacyjne z rodzicami

  • gallery
  • gallery

W dniu 28 września 2017 r. w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce odbyło się spotkanie z rodzicami wychowanków, którzy uczęszczają do naszej Szkoły. Na początku odbyło się grupowe spotkanie na świetlicy, gdzie wicedyrektor ZSW p. Jadwiga Zborek  przywitała wszystkich zebranych, omówiła sprawy organizacyjne oraz przybliżyła ofertę dodatkowych kursów i szkoleń w jakich młodzież może wziąć udział. Kolejno kierownik Internatu p. Małgorzata Cegielna – Czerwień przedstawiła Regulamin Centrum, poruszono również kwestię bezpieczeństwa na terenie Szkoły oraz scharakteryzowano system oceniania na praktycznej jak i teoretycznej nauce zawodu, nawiązując do wymagań edukacyjnych. Następnie rodzice spotkali się z wychowawcami swoich dzieci, gdzie omówiono sprawy organizacyjne na rok szkolny 2017/2018. Na koniec rodzice spotkali się indywidualnie z wychowawcami Internatu oraz instruktorami praktycznej nauki zawodu. Dziękujemy rodzicom za przybycie i poświęcony czas. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie wszystkim dużo wyzwań, którym wspólnie zdołamy podołać.