fbpx

Spotkanie Wigilijne 

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
W dniu 16 grudnia 2022 r. uczniowie Branżowej Szkole Wielozawodowej I st. im. św. Jana Pawła II w Jabłonce  zebrali się na świetlicy, aby wspólnie oglądać spektakl jasełek i podzielić się opłatkiem. Na początku spotykania wszystkich zebranych przywitała pani Dyrektor Grażyna Pilch, a następnie głos oddano młodzieży, która przygotowała jasełka, pt. „Cztery odruchy serca”. Po przedstawieniu wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i zaśpiewali kolędy. Gdy w tle słychać było jeszcze piękne pastorałki uczniowie wręczyli dyrekcji, kadrze pedagogicznej oraz rodzicom stroiki świąteczne, przygotowane przez młodzież z kółka plastycznego. Kolejno głos zabrali zaproszeni goście m.in. dyrektor  pan Janusz Gumularz . Na zakończenie wszyscy zebrani zasiedli do wigilijnego stołu, by posmakować potraw przygotowanych przez Panie instruktorki wraz z młodzieżą kształcącą się w zawodzie kucharz.