fbpx

Spotkanie z pracodawcami

W dniu 29 października 2019 r. w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II odbyło się spotkanie z pracodawcami, którzy współpracują z nami w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu i zatrudniają w swoich zakładach naszych uczniów. Oprócz obecnych pracodawców na spotkaniu swoją obecnością zaszczycili nas również: prowadzący szkoły – p. Dyrektor Janusz Gumularz oraz Dyrektor CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce – p. Jan Jurek . Wszystkich zaproszonych gości powitała  p. Grażyna Pilch. Podczas spotkania przekazano pracodawcom dokumenty dotyczące praktycznej nauki zawodu, programy nauczania, kalendarz zajęć teoretycznych, oraz rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu. Dziękujemy wszystkim zebranym za przybycie i poświęcenie swojego czasu.