fbpx

Znajdź pomysł na siebie

Dnia 26.09.2019 r. w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce odbył się autorski występ artystyczny o tematyce profilaktyki uzależnień w wykonaniu zespołu Full Power Spirit. Głównym celem programu było uświadomienie szkód, zagrożeń i strat wynikających z kontaktu z substancjami uzależniającymi, kształtowanie systemu wartości młodych ludzi, rozwijanie wrażliwości uczestników na wartość jaką jest życie oraz na to, że człowiek jest kowalem własnego losu i na skutek podejmowanych decyzji kształtuje swoją przyszłość.

Program artystyczny, jaki zaprezentowany został przez zespół jest także podparty świadectwami z życia artystów. Zawiera elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej.

Występ był przeprowadzony w ramach realizacji programu motywacyjno–profilaktycznego pt. „Znajdź pomysł na siebie”.   Projekt ten jest skonstruowany w taki sposób, by zaktywizować wszystkich jego uczestników i zachęcić ich do aktywnego przeżywania młodości i poszukiwania szacunku, miłości i akceptacji, bo w tych trzech wartościach można ująć słowo „szczęście”. Program obejmował konkursy, skecze, prezentację oraz pokaz beat-boxu – w wykonaniu jednego z najlepszych polskich specjalistów w tej dziedzinie – prykONE, a także koncert członków zespołu Full Power Spirit.

To wydarzenie było niezmiernie ciekawym doświadczeniem dla naszych podopiecznych, wierzymy, że zaprezentowany przez Full Power Spirit program skłoni młodzież do refleksji nad swoim życiem i postępowaniem oraz zwiększy ich wiedzę na temat tego jak przeciwdziałać przyczynom przestępczości – że można przeżyć te piękne lata młodości bez przemocy, bez używek i bez przestępczości.