fbpx

1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

„Życie poświęcić warto jest tylko dla jednej idei, idei wolności!

Jeśli walczymy i ponosimy ofiary to dlatego,

że chcemy właśnie żyć, ale żyć jako ludzie wolni,
w wolnej ojczyźnie.”

Kpt. Zdzisław Broński „Uskok”

1 marca 2018 roku to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To państwowe święto zostało ustanowione 1 marca 2011 roku i poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
W Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce święto to również było celebrowane, a dokładniej w formie prelekcji prowadzonej przez zaproszoną nauczyciel historii – Panią Jadwigę Zborek. Prelekcja ta dotyczyła żołnierzy poległych w wyniku prześladowań antykomunistycznych. Nakreślone zostało tło historyczne, jak również przedstawione zostały sylwetki żołnierzy niezłomnych, wśród których znaleźli się między innymi: ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”, por. Marian Pluciński „Mścisław”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, NN por. Zdzisław Badocha „Żelazny”, por. Józef Kuraś „Ogień”, gen. August Emil Fieldorf „Nil”, st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”. Oczywiście wyżej wymienieni to tylko niewielka część bohaterów. Następnym punktem prelekcji było omówienie poszczególnych, najważniejszych walk, wspomniano też o ramach czasowych w jakich się toczyły, jak również o ich przebiegu. Na zakończenie odbył się koncert pieśni o żołnierzach wyklętych.